Ο Ναυτίλος συμμετείχε στην ΈκΘεση NATEX Απρίλιος 2013

O Ναυτίλος συμμετείχε στην Έκθεση ΝΑΤΕΧ που έγινε στο Ανατολικό Αεροδρόμιο του Ελληνικού τον Απρίλιο 2013.