Χρήσιμες Πληροφορίες

Μαρινες & αγκυροβόλια

Στην Ελλάδα λειτουργούν 19 μαρίνες που διαθέτουν 6.661 θέσεις ελλιμενισμού, με προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Αρκετές από τις μαρίνες, είναι βραβευμένες από το πρόγραμμα «Γαλάζιες …

Περισσότερα

Λεξικό με θαλασσινούς όρους

Α ΑΒΑΡΑ: Επιφώνημα για την απομάκρυνση σκάφους από κάποιο σημείο.ΑΒΑΡΑΡΩ: Απωθώ.ΑΒΑΡΙΑ: Ζημιά πλoίoυ ή του φορτίου του από κακοκαιρία.ΑΒΑΡΙΣΜΑ: Απομάκρυνση σκάφους από την ακτή για …

Περισσότερα

Λιποθυμία

Ορισμός και αίτια Ως λιποθυμία ορίζεται η παροδική απώλεια των αισθήσεων λόγω μειωμένης αιμάτωσης του εγκεφάλου. Ο ασθενής δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον έχει όμως …

Περισσότερα