Η έκδοση Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α) είναι πλέον υποχρεωτική

Η έκδοση Δελτίο Κίνησης Πλοίου (ΔΕ.Κ.Π.Α) είναι πλέον υποχρεωτική για ερασιτεχνικά σκάφη πάνω από 7 μέτρα

Η διαδικασία για την πληρωμή του παραβόλου και για την παραλαβή του εντύπου έχει ως ακολούθως:

  1. Πας στο GSIS εδώ.

κι αν έχεις κωδικούς GSIS επιλέγεις “για πιστοποιημένους χρήστες taxisnet” αν δεν έχεις κωδικούς επιλέγεις “για μη πιστοποιημένους χρήστες”

Η μόνη διαφορά είναι ότι στην πρώτη περίπτωση συμπληρώνει στο σύστημα τα στοιχεία σου αυτόματα.

  1. Επιλέγουμε :
  • Ναυτιλίας και Αιγαίου / Λοιπές Υπηρεσίες
  • Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α)
  • Αντίτιμο ΔΕ.Κ.Π.Α

Το ποσό προς το παρόν είναι 50,00 ευρώ.

  1. Μπορείς να το πληρώσεις στο GSIS, εχει μία επιλογή “Πληρωμή με Κάρτα” οταν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση του E-Παράβολο.

Η να εκτυπώσεις το Ε-Παράβολο (σε μορφή pdf) απο το GSIS και να το πληρώσεις από το E-Banking Τραπεζών επιλέγοντας πληρωμή Ε-Παράβολο με τους κωδικούς πληρωμής που έχει το pdf. Εκτυπώνουμε την απόδειξη πληρωμής από το E-Banking να το εχούμε μαζί μας.

Πάμε μετά απο 3 ημέρες περίπου στο Λιμεναρχείο που έχουμε την άδεια του σκάφους, με την αποδειξη πληρωμης, κανεις μια αίτηση (στην δινουν και εκει) και παραλαμβανεις το ΔΕ.Κ.Π.Α η αμεσως η μετα απο 2-3 μερες

Την Αίτηση του λιμεναρχείο μπορείς να την κατεβάσεις εδώ.

Χρειαζεται να εχεις μαζι σου ταυτότητα, δίπλωμα σκαφος. άδεια σκαφού, ασφάλεια σκάφους σε ισχύ κλπ.

Σε έλεγχο από το λιμεναρχείο θα πρέπει να έχετε μαζί σας την βεβαίωση πληρωμής του ΔΕ.Κ.Π.Α. γιατι προβλέπεται σημαντικό πρόστιμο 5,000 ΕΥΡΩ.

Ο νόμος είναι εδώ.

α. Πλοίο αναψυχής: είναι κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων ιστιοφόρο ή μηχανοκίνητο, το οποίο μπορεί από τη γενική κατασκευή του να χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής.

Άρθρο 10
Γενικές διατάξεις

1.α. Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία ή σημαία των άλλων κρατών – μελών της Ε.Ε. εφοδιάζονται με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), το οποίο χορηγείται από οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή, ανεξαρτήτως του τόπου ελλιμενισμού ή από τη Λιμενική
Αρχή του λιμένα στον οποίο καταπλέουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η διάρκεια ισχύος του ΔΕ.Κ.Π.Α.
είναι αορίστου χρόνου. Το ΔΕ.Κ.Π.Α. υπόκειται σε ετήσια θεώρηση από τη Λιμενική Αρχή.
β. Για την έκδοση και τη θεώρηση του ΔΕ.Κ.Π.Α. προσκομίζεται αποδεικτικό πληρωμής του Τέλους Παραμονής και Πλόων του άρθρου 13 του ν. 4211/2013 (Α΄ 256).