Τζιπάδα στην Αμφικλεία 28/1/2007

Την Κυριακή 28/1/2007 τα μέλη του Ναυτίλου και οι οικογένειές τους περιηγήθηκαν σε χωμάτινες διαδρομές στην ορεινή περιοχή της Αμφίκλειας.