Ναυτικά Άρθρα

Ναυτικοί κόμποι

Δε νοείται επαφή κάποιου με τη θάλασσα, όσο ερασιτεχνική και αν είναι η σχέση του χωρίς τη γνώση κάποιον βασικών τρόπων δημιουργίας και χρήσης κόμπων. …

Περισσότερα

Σύνδεση Μπαταριών

Οι ανάγκες στο σκάφος μας, επιβάλλουν σε κάποιες περιπτώσεις, να χρησιμοποιούμε περισσότερες από μία μπαταρίες στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Εδώ, θα εξηγήσουμε την συνδεσμολογία και επιγραμματικά …

Περισσότερα