Σεμινάριο VHF/GPS 7/4/2008

Tη Δευτέρα 7 Απριλίου παργματοποιήθηκε στο εντευκτήριο του ομίλου το σεμινάριο VHF/GPS από το μέλος μας Σπύρο Σταματιάδη.

Εγινε εκτενέστατη αναφορά στον τρόπο χρήσης του VHF με σκοπό την σωστή εγκατάσταση και χρήση από όλους καθώς και τον σωστό τρόπο ομιλίας. Αναλύθηκε η χρήση σε ομαδικές και ατομικές πλεύσεις, καθώς επίσης και η λειτουργία των πλήκτρων άμεσης ανάγκης. Επίσης, έγινε ενημέρωση για τη λειτουργία DSC.

Τέλος αναλύθηκε η σωστή χρήση του GPS και οι απαραίτητες ρυθμίσεις.

Συμφωνήθηκε σε ένα επόμενο σεμινάριο να γίνει αναφορά στον παραδοσιακό τρόπο εύρεσης πορείας και στίγματος με τη χρήση χαρτών, διπαράλληλου και κουμπάσου.