Σεμινάριο Χάρτες και Πορείες 06/10/2008

Την Δεύτερα στις 6 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε όπως είχε προγραμματιστεί το Σεμινάριο «Χάραξη και διατήρηση πορείας με αναλογικά μέσα».
Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν το πολύ έμπειρο μέλος του Ομίλου μας Κος Σπύρος Σωτηρόπουλος.

Με την λεπτομερέστατη παρουσίαση και ανάλυση του θέματος έκανε ακόμη και τον ποιο άπειρο να μπορεί στο τέλος του σεμιναρίου να χαράξει την ποιο μακρινή πορεία πάνω στο χάρτη υπολογίζοντας και τον τελευταίο παράγοντα που θα δημιουργούσε απόκλιση της πορείας.
Μετά το τέλος του σεμιναρίου ακολούθησε το καθιερωμένο τσιμπούσι σε κοντινή ταβέρνα.