Υποχρεωτικά εφόδια στο Σκάφος

Κάθε σκάφος είναι υπόχρεο να είναι εφοδιασμένο με τα απαιτούμενα εφόδια ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των αρχών αλλά και για την μέγιστη δυνατή ασφάλεια των επιβενόντων.

Αδεια εως 3 ναυτικά μίλια – (βασικά εφόδια)

 • Σωσίβιες ζώνες όσες και ο αριθμός των αναγραφομένων ατόμων στην άδεια συν 10%.
 • Ένα κυκλικό σωσίβιο με 15μ σχοινί.
 • Τρία βεγγαλικά χεριού και ένα καπνογόνο.
 • Ένα ραδιόφωνο τρανζίστορ με δυνατότητα λειτουργίας καθ όλη την διάρκεια παραμονής στην λέμβο και ένα κινητό τηλέφωνο με εφεδρική μπαταρία ή τροφοδοτικό ή VHF χειρός ναυτικού τύπου ή σταθερό VHF ναυτικού τύπου.
 • Φώτα ναυσιπλοΐας εφόσον κινούνται μετά τη δύση του ήλιου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΔΚΑΣ) (πράσινο κόκκινο περίβλεπτος).
 • Ένα ανοξείδωτο σουγιά.
 • Ένα φακό στεγανό με εφεδρικές μπαταρίες.
 • Ένα σχοινί ρυμούλκησης τουλάχιστον 20 μέτρα.
 • Μια άγκυρα με σχοινί και ανάλογη αλυσίδα.
 • Μια πλωτή άγκυρα.
 • Ένα ζευγάρι κουπιά με εφεδρικούς σκαρμούς (εξαιρούνται των σκαρμών τα φουσκωτά)
 • Ένα Φαρμακείο με το απαραίτητο υλικό για τις πρώτες βοήθειες
 • Ένα πυροσβεστήρα CO2.
 • Ένα Κούβα ή χειροκίνητη ή ηλεκτρική αντλία.

Άδεια εως 6 ναυτικά μίλια

πρέπει να διαθέτουν επί πλέον των βασικών εφοδίων, δεύτερο κυκλικό σωσίβιο με 15 μέτρα σχοινί, ή πνευστή σχεδία ή πλευστική συσκευή

Άδεια Απεριορίστων Πλόων Εσωτερικού

μπορούν να εκτελούν πλόες χωρίς τοπικούς περιορισμούς εφόσον διαθέτουν επί πλέον των βασικών εφοδίων δεύτερο κυκλικό σωσίβιο με 15 μέτρα σχοινί, πνευστή σχεδία ή πλευστική συσκευή για το 50% του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων, εφεδρική κοινή άγκυρα, εφεδρικό μέσον πρόωσης (μηχανή ), σφυρίχτρα (κόρνα), και παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης (στιγματος) – GlobalPositioningSystem (G.P.S.)
Εφόσον ένα μικρό σκάφος διαθέτει δυο κύριες μηχανές πρόωσης ικανοποιείται η απαίτηση ύπαρξης εφεδρικού μέσου πρόωσης που προβλέπεται στο σχετικό άρθρο 21, του Γενικού Κανονισμού Λιμένα 23.

Άδεια Απεριορίστων Πλόων Εξωτερικού

Τα ερασιτεχνικά σκάφη όλικού μήκους έως και δέκα (10) μέτρα, μπορούν να επεκτείνουν τους πλόες σε λιμάνια της αλλοδαπής καθώς και να εκτελούν διεθνείς πλόες και πλόες μεταξύ λιμένων ξένου κράτους, εφόσον πληρεί τις απαιτήσεις του κανονισμού για εσωτερικούς πλόες χωρις περιορισμούς και έχει εφοδιαστεί με άδεια πλόων στην Αγγλική. Στην περίπτωση αυτή η εγκατάσταση κατάλληλου ραδιοεξοπλισμού είναι απαραίτητη ώστε να επιτρέπει την επικοινωνία με σταθμούς ξηράς καθόλη την διάρκεια του πλού.

Ολόκληρος ο κανονισμός εδώ.