Πως υπολογίζεται το διάστημα Ακινησίας για τα Σκάφη

Το διάστημα ακινησίας, μπορεί να είναι για όσο επιθυμεί ο εκάστοτε ιδιοκτήτης, και με όσες διακοπές – ενάρξεις επιθυμεί εντός του 12μήνου. Η έναρξη του διαστήματος ακινησίας, γίνεται την ημέρα που κατατίθεται η άδεια στην Λιμενική αρχή και λήγει την ημέρα την απόδοσης της στον ιδιοκτήτη. Αντίστοιχα, η ημέρα παραλαβής της άδειας, υπολογίζεται ως ημέρα κίνησης, το ίδιο και η ημέρα παράδοσης στην αρχή.

Όταν παραλάβετε την βεβαίωση ακινησίας για την φορολογική χρήση, θα δείτε, πως η αρχή δεν υπολογίζει το διάστημα, αλλά αναγράφει στη βεβαίωση τα επί μέρους διαστήματα ακινησίας. Τον υπολογισμό του συνολικού διαστήματος, θα πρέπει να τον κάνουμε μόνοι μας.

  • Αν η άδεια κατατεθεί μόνοι μία φορά μέσα στη ημερολογιακό έτος, τότε ο υπολογισμός σε μήνες – έτσι το δέχεται η εφορία στη δήλωση, γίνεται υπολογίζοντας προς τα πάνω ή προς τα κάτω, στρογγυλοποίηση δηλαδή, αν το διάστημα ακινησίας περνάει ή όχι τον μισό μήνα, τις 15 ημέρες. Αν έχετε 16 ημέρες μέσα στον μήνα, τότε υπολογίζεται ολόκληρος ως ακινησία. Αν όχι, τις ‘χάνετε’.
  • Αν έχετε καταθέσει περισσότερες από μία φορές την άδεια σας, τότε σε περίπτωση που ιδιοκτήτες θέτουν περισσότερες από μία φορά το χρόνο το σκάφος τους σε ακινησία, από 16 ημέρες το μήνα και πάνω και το κυκλοφορούν τις υπόλοιπες ημέρες, για τον υπολογισμό του χρόνου ακινησίας, θα αθροίζονται οι μέρες κυκλοφορίας μέσα στο χρόνο και το άθροισμά τους θα διαιρείται με τον αριθμό 30. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης θα δίνει τους μήνες κυκλοφορίας με βάση τους οποίους θα γίνεται ο υπολογισμός του συνολικού διαστήματος ακινησίας.

Παράδειγμα. Αν έχουμε συνολικά 175 ημέρες κίνησης, τότε : 30 = 5,83 μήνες και δηλώνουμε 6 μήνες. Αν είχαμε 130 ημέρες κίνησης, τότε : 30 = 4,33 μήνες και δηλώνουμε 4. Όλα αυτά, προβλέπονται με σαφήνεια στο σχετικό νόμο, ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά … προβλέπεται ότι η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση την κυριότητα ή κατοχή σκάφους αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, σε περίπτωση ακινησίας αυτού, περιορίζεται κατά τόσα δωδέκατα, όσοι και οι μήνες ακινησίας του σκάφους. Διάστημα ακινησίας μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών, λογίζεται ως ολόκληρος μήνας. Η διάταξη αυτή περιλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, ανεξαρτήτως μήκους και σημαίας.

(απο κείμενο του Δ. Καραγεωργίου) στο www.psarema-skafos.gr