Μήκος καθόδου κεραίας VHF

Το ερώτημα που πιθανώς να προκύψει, με την αγορά της νέας κεραίας του VHF, είναι εάν το καλώδιο που την συνοδεύει έχει το σωστό μήκος ή μήπως πρέπει να κοπεί διότι είναι πολύ μακρύ, άρα περισεύει.

Για μια σωστή εγκατάσταση της καθόδου, δεν αρκεί να αγοράσετε ένα καλώδιο καθόδου και απλά να βάλετε τα βύσματα στις άκρες. Το καλώδιο πρέπει να έχει και το σωστό μήκος, βάση της συχνότητας λειτουργίας του μηχανήματος σας. Πρέπει με άλλα λόγια, να είναι συντονισμένο. Για να το πετύχετε αυτό, πρέπει να βρείτε το σωστό μήκος καθόδου που σας ταιριάζει. Έτσι, θα μειώσετε κατά πολύ τα στάσιμα στην εγκατάσταση σας.

Εδώ δεν θα γίνει αναφορά στα στάσιμα κύματα, και στην ανάλυση της θεωρείας. Αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι κάθε καλώδιο κεραίας, ισοδυναμεί με συντονισμένο κύκλωμα LC. Αν η κάθοδος δεν είναι συντονισμένη, είναι σαν να προσπαθεί κάποιος να συντονίσεις πηνίο-πυκνωτή σε λάθος συχνότητα. Εννοείτε οτι ΔΕΝ θα συντονίζει και θα βγάζει στάσιμα.

Αυτό που επίσεις πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι η συχνότητα των 156.800 KHZ αυτή που εκπέμπει το κανάλι 16, το μικρότερο κομμάτι μήκους, του καλωδίου (καθόδου), που μπορεί να τοποθετηθεί θα πρέπει να είναι 31,56 cm.

Για μεγαλύτερα κομμάτια καλωδίου, θα πρέπει να υπολογίζετε το ως άνω μήκος των 31,56 cm, και να το πολλαπλασιάζετε X, 3Χ, 5Χ, 7Χ, 9Χ κ.ο.κ. όπου Χ = 31,56 cm.

Κάτι ακόμα που θα πρέπει να θυμάται κάποιος είναι ότι σε καμία περίπτωση το μήκος δεν πρέπει να είναι τέτοιο που να αντιστοιχεί σε 2Χ, 4Χ, 6Χ κ.ο.κ., τότε θα έχει προβλήματα μετάδοσης και λήψης στο VHF.

Υπολογισμός μήκους καλωδίου καθόδου:

H ταχύτητα του φωτός είναι: 300.000 Κm / sec άρα 300.000.000 m / sec

Η συχνότητα είπαμε παραπάνω είναι: 156.800 KHz άρα 156.800.000 Hz

Άρα το μήκος κύματος λ είναι: λ = 300000000 / 156800000 = 1,913 m

Διαιρούμε με το 4 για να βρούμε τα λ/4 και εν συνεχεία πολλαπλασιάζουμε το αποτέλεσμα με το velosity factor καλωδίου 0,66, όπου είναι ένας σταθερός αριθμός για το καλώδιο (κάθοδο) που χρησιμοποιούμε.

Άρα,

(λ/4) Χ vf = [1,913 m (μήκος κύματος) /4] Χ vf = 0,478 cm Χ 0,66 = 0,3156 m ή 31,56 cm.
Άρα τα μήκη που θα χρησιμοποιήσετε θα είναι: 31,56 cm ή 94,7 cm ή 1,578 m ή 2,209 m ή 2,84 m ή 3,471 m ή 4,102 m ή 4,734 m ή 5,365 m ή 5,996 m, (X, 3Χ, 5Χ, 7Χ, 9Χ, 11X) κ.ο.κ.

Πρέπει να θυμάστε ότι οι απώλειες του καλωδίου σε μεγάλο μήκος, ακόμα και με τα πιο ακριβά καλώδια καθόδου, είναι τρομακτικές. Η απλή μέθοδος για να κρατήσετε τις απώλειες της καθόδου σας σε λογικά πλαίσια, είναι να κρατήσετε το μήκος της όσο το δυνατόν μικρότερο.