Μαρινες & αγκυροβόλια

Στην Ελλάδα λειτουργούν 19 μαρίνες που διαθέτουν 6.661 θέσεις ελλιμενισμού, με προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Αρκετές από τις μαρίνες, είναι βραβευμένες από το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες της Ευρώπης».

Νέες σύγχρονες μαρίνες, ξενοδοχειακοί λιμένες και αγκυροβόλια για τον ασφαλή ελλιμενισμό των σκαφών λειτουργούν ήδη ή τίθενται σταδιακά σε λειτουργία, προκειμένου να καλύψουν με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο και υπό τις ασφαλέστερες συνθήκες τις ανάγκες των επισκεπτών που φθάνουν στην Ελλάδα από τη θάλασσα.

Αγκυροβόλια

Εκτός από τις θέσεις ελλιμενισμού που παρέχουν οι δημόσιες ή οι ιδιωτικές μαρίνες, τα ελληνικά λιμάνια μπορούν να φιλοξενήσουν 3.000 περίπου σκάφη αναψυχής. Εκτός από τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη, σε πολλά λιμάνια έχουν διαμορφωθεί μικρά και γραφικά αγκυροβόλια με όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό. Οι προβλήτες και οι κυματοθραύστες διαμορφώνουν ασφαλείς χώρους για ελλιμενισμό των τουριστικών σκαφών, με καταβολή των αναλογούντων λιμενικών τελών.

Τέτοιες εγκαταστάσεις υπάρχουν στο Μικρολίμανο του Πειραιά, στην Αίγινα, στον Πόρο, στην Ύδρα, στις Σπέτσες, στο Ναύπλιο, στο Γύθειο, στην Πύλο, στη Ζάκυνθο, στην Ιθάκη, στην Κεφαλονιά, στη Λευκάδα, στους Παξούς, στην Ίο, στη Μύκονο, στην Πάτμο, στη Σύμη, στη Σάμο, στο Πλωμάρι Λέσβου, στη Χίο και αλλού.

Λιμενικά τέλη

Οι εμπορικοί λιμένες εποπτεύονται από τις κατά τόπους λιμενικές αρχές. Τα σκάφη αναψυχής, που χρησιμοποιούν τα λιμάνια της χώρας, υποχρεώνονται στη καταβολή λιμενικών τελών, που καθορίζονται με κανονιστικές πράξεις του αρμόδιου Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.). Τα τέλη ελλιμενισμού καταβάλλονται στα κατά τόπους Λιμεναρχεία υπέρ του Λιμενικού Ταμείου και υπολογίζονται με βάση την κατηγορία του σκάφους, τα μέτρα ολικού μήκους, τους κόρους ολικής χωρητικότητας και τη διάρκεια παραμονής στο λιμένα.

Προμήθειες

Καύσιμα: Tο πετρέλαιο κίνησης διατίθεται στα σκάφη αναψυχής σε πολλά λιμάνια της χώρας, κυρίως με βυτιοφόρα οχήματα, με μέριμνα των κατά τόπους λιμεναρχείων (πληροφορίες VHF, κανάλι 12). Οι περισσότερες εταιρείες πετρελαιοειδών διαθέτουν σήμερα οργανωμένο παράκτιο δίκτυο σταθμών πετρελαίου, εγκατεστημένων στα νησιά και στα ηπειρωτικά παράλια της χώρας, ικανών να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες ανεφοδιασμού των σκαφών σε καύσιμα, σε κάθε γεωγραφική περιοχή. Επιπλέον, ορισμένες απ’ αυτές τις εταιρείες έχουν κατασκευάσει ειδικά μικρά δεξαμενόπλοια, ικανά να μεταφέρουν μαζί με τα καύσιμα και βυτιοφόρο, δημιουργώντας έτσι πλωτές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης σκαφών.

Στα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, τα καύσιμα χρεώνονται στις τρέχουσες τιμές. Στις πιο απομακρυσμένες περιοχές στην τιμή προστίθεται μια μικρή επιβάρυνση, προκειμένου να καλυφθεί το επιπλέον κόστος μεταφοράς.

Τα σκάφη δεν δικαιούνται πλέον καύσιμα transit. Όλα ανεξαιρέτως είναι υποχρεωμένα να προμηθεύονται πετρέλαιο κίνησης, το οποίο έχει το φυσικό υποκίτρινο χρώμα του πετρελαίου (αχρωμάτιστο).

Βενζίνη: Συνήθως διατίθεται από πρατήρια καυσίμων και όχι από αντλίες πλησίον της προκυμαίας.

Λιπαντικά: Αν και στην Ελλάδα διατίθενται όλοι οι τύποι λιπαντικών, η προμήθειά τους μπορεί να μην είναι δυνατή σε ορισμένα απομακρυσμένα νησιά. Γι` αυτό, τα σκάφη αναψυχής που πραγματοποιούν εκτεταμένους πλόες, θα πρέπει να μεταφέρουν μαζί τους αποθέματα των λιπαντικών που χρειάζονται.

Νερό: Για την προμήθεια πόσιμου νερού, στις μαρίνες του Ε.Ο.Τ. υπάρχει μια πρόσθετη επιβάρυνση της τάξης του 80% επί των τελών της αστικής κατανάλωσης. Στα λιμάνια, το νερό διατίθεται στην προκυμαία ή μεταφέρεται οδικά με όχημα. Συνιστάται η εξακρίβωση της τιμής χρέωσης μέσω των κατά τόπους λιμενικών αρχών. Επειδή σε μερικά νησιά κατά τους θερινούς μήνες υπάρχει έλλειψη νερού και ίσως είναι δυσχερής ο ανεφοδιασμός, οι κυβερνήτες των σκαφών αναψυχής θα πρέπει να προνοούν για τη διατήρηση αποθεμάτων νερού.

Λοιποί ανεφοδιασμοί – τροφοδοσίες – εξοπλισμοί: Όσον αφορά τους ανεφοδιασμούς σε τροφοεφόδια, πάγο, υγραέριο και άλλα αγαθά, η προμήθειά τους στα περισσότερα λιμάνια της χώρας πραγματοποιείται από ιδιώτες ή μέσω των οργανωμένων δικτύων των εταιρειών πετρελαιοειδών (Πληροφορίες μέσω των λιμεναρχείων/ VHF Κανάλι 12).

Επισκευές: Στις περισσότερες ελληνικές παράκτιες περιοχές και κοντά στα λιμάνια της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και σε εκείνα των μεγαλυτέρων ελληνικών νησιών, πραγματοποιούνται επισκευές ευρείας έκτασης και παρέχονται κάθε είδους εξυπηρετήσεις σκαφών. Στα μικρότερα λιμάνια και στα πιο απομακρυσμένα μικρά νησιά υπάρχουν δυνατότητες ορισμένων επισκευών μέτριας ή μικρής έκτασης.

Σημεία που πρέπει να προσεχθούν με βάση την ελληνική νομοθεσία:

  1. Τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, είτε υπό ελληνική είτε υπό ξένη σημαία ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ να παραλαμβάνουν ατελώς αγαθά εξοπλισμού και εφοδιασμού, όπως καύσιμα, λιπαντικά, τροφοεφόδια και λοιπά είδη διατροφής.
  2. Τα επαγγελματικά τουριστικά πλοία ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ να παραλαμβάνουν ατελώς μόνο καύσιμα, μέσα από τις διαδικασίες επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών, που αποδεδειγμένα χρησιμοποιήθηκαν ως καύσιμα για επαγγελματική χρήση. Τα ίδια σκάφη δεν δικαιούνται να παραλαμβάνουν ατελώς τροφοεφόδια και λοιπά αγαθά.

Σημείωση: Η σχετική νομοθεσία, που διαμορφώθηκε πρόσφατα στα πλαίσιο εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή κοινοτική πολιτική, ενδέχεται να υποστεί διαφοροποιήσεις στα θέματα αυτά.